Menu. Please install flash plugin.

nr o0099, konstrukcja drewniano - gipsowa, XIX wiek.
pęknięcia złoceć, odpryski.
96 x 90(95 x 116) x 13 cm. Cena: 1900 zł