Menu. Please install flash plugin.

nr o0096, konstrukcja drewniano - gipsowa.
widoczny ślad po naprawie w lewym górnym rogu, pęknięcia złoceć, odprysk na lewym dolnym rogu.
59 x 79(82 x 102) x 12,5 cm. Cena: 700 zł